illdll คืออะไร?
illdll คือ ระบบฟรี ที่สามารถเชื่อมต่อคุณ บุคคลภายใน ภายนอกองค์กร คุณสามารถแชร์ปัญหา หรือสั่งงานผ่านระบบ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ปัญหาและการสั่งงาน ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ คุณจะได้พบกับระบบที่มีความเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อน แต่เปียมไปด้วยความสามารถในการติดตามและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ผู้เขียนโปรแกรม :
ผมเขียนโปรแกรมนี้มา เพราะผมชอบการเขียนโปรแกรม หลายครั้งเวลาที่ผมทำงาน บ่อยครั้งเกิดปัญหาเรื่องการส่งต่องานกันหลุดบ่อย ผมคิดว่าคนอื่นก็คงเป็นเหมือนกัน ผมมีความตั้งใจเขียนโปรแกรมแล้วอยากส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้งานบ้าง ผมทำงานประจำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งงานที่ผมทำไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเลย แต่ผมเป็นคนชอบเขียนโปรแกรม ผมคิดว่าผมมีพรแสวงทางด้านนี้ ผมชอบแก้ไขปัญหา ผมจะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งเมือมีคนมาใช้งานโปรแกรมของผม ผมหวังว่าเมือคุณใช้งานแล้วคุณจะชอบมัน ผมจะพัฒนาระบบและแก้ไข Bug ไปเรื่อยๆ ถ้ามีคำแนะนำสามารถส่งเมล์แนะนำผมได้ครับ ขอให้สนุกกับการใช้งานครับผม. MontreeMO
Mail : MontreeMO@hotmail.com

 
 
โครงสร้างสิทธิ์
     
     
   
 
สิทธิ์การใช้งานได้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
company account คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของ สามารถเปลี่ยนระบบได้ทั้งหมด
administration account คือ ผู้ที่ดูแลระบบ สามารถจัดการ user account ได้
user account คือ พนักงาน หรือ บุคคลทั่วไป
 
   

ระบบที่เหมาะสมกับองค์กร
         
         
  Ring System   Center System  
 

   
  ระบบ Ring เหมาะสำหรับงาน ที่ต้องมีการส่งต่อกัน หลายคน ตัวระบบสามารถ Assignee ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงแจ้งสถานะว่าขณะนี้งานที่ทำอยู่ในขั้นตอนใหน และบุคคลใดบ้างร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิด

  ระบบ Center เหมาะสำหรับ ส่วนงานที่เป็นศูนย์กลางของปัญหา โดย user ที่ใช้งานจะส่งหาคนที่เป็น admin ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น งานดูแลสาขาต่างๆ  
 
การแจ้งเตือน
 
    มาพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ระบบได้ถูกออกแบบ ประกาศเพียงครั้งเดียว ทุก user สามารถเห็นการประกาศนี้ จะหมดปัญหาเรื่องการสือสารที่ขาดหายทันที  
 
หน้าจอตัวอย่าง


 

พนักงาน หรือ บุคคลภายนอก

 

มี Company Account แล้วใช่ไหม? เข้าสู่ระบบ
หากคุณยังไม่มี Company Account สามารถสร้างฟรีได้ที่นี้
 Copyright © 2018 . All rights reserved.
Mobile : 089-790-0328